P. AVFIDIO P. F. QVIRINA
FORTI
[D(ecurionum) D(ecreto) DECV]RIONI ADLECTO IIVIRO
[QVAESTO]RI AERARI OSTIENSIVM IIII
[PRAEFE]CTO FABRVM
[TIGNVARIORVM] OSTIS PATRONO
CORPORVM MENSORVM
FRVMENTARIORVM
ET VRINATORVM DECVRIONI ADLECTO
AFRICAE HIPPONE REGIO
CORPVS MERCATORVM
FRVMENTARIORVM
Q(uin)Q(uennalis) PERPETVO